Friday, January 7, 2011

"Kraj Kabe sam ja stajao"

Kraj Kabe sam ja stajao, hej, aman, aman, ja stajao,
crne grijehe sapirao, hej, aman, aman, sapirao!
Svom se Rabbu odzivao:
Lebbejkellahumme, lebbejk, lebejkellahu!
Lebbejkellahumme, lebbejk, lebbejkellah!

U tavafu hodao sam, kano zvijezda drhtao sam,
k’ o Ibrahim vikao sam: Lebbejkellahumme, lebbejk, …

Pokraj vrela Zemzemova šljegla jata labudova!
Žamor želja i glasova: Lebbejkellahumme, lebbejk,…

Iz srdašca ašikane, te rijeke neprestane,
teče islam na sve strane: Lebbejkellahumme, lebbejk, …

Video:
 Download:  Download

No comments:

Post a Comment